Arıtma

Arıtma


Bölgemiz altyapısının tamamını HDPE Boru olarak ayrık sisteme göre tamamlamış ve Bölgemiz atıksularının tamamı yapılan protokol çerçevesinde S.S. Yeşil Çevre Arıtma Kooperatifinde biyolojik arıtmaya tabi tutulduktan sonra alıcı ortama deşarj edilmektedir.

S.S Yeşil Çevre Arıtma İşletmesi Kooperatifi 1998 Yılında Kentimizin Doğu bölgesinde bulunan GÜSAB, KOSAB Organize Sanayi Bölgesi,BARAKFAKİ Sanayi Bölgesi,KESTEL 2. Sanayi bölgesinde ki Sanayicilerimizin kurduğu ve Özel İdare ve Bölge belediyelerinin de iştirakiyle kurulmuş kooperatif statüsünde , ülkemizde örnek bir arıtma tesisi özelliğini taşımaktadır.
Arıtma tesisi, kentimizin doğu bölgesinde bulunan 307 sanayi kuruluşunun evsel ve endüstriyel atıkları ile birlikte, Kestel ve Gürsu ilçelerinin evsel atıklarını arıtmaktadır. Tesis, kapasite artırımı ile günlük 100.000 m3/gün arıtma kapasitesine ulaşmış, çevre ve çevrecilik boyutunda çok önemli bir misyon üstlenmiştir. Özel İdarenin ve Bursa Büyük Şehir Belediyesi adına BUSKİ nin de kooperatif yönetiminde olması ve Bursa valimizin Yönetim kurulu başkanlığını sürdürmesi nedeniyle kamu hizmeti veren tesis kimliğine de sahiptir. Kuruluş statüsü ve hizmet verdiği bölgenin genişliği ile arıtma tesisi için yapılan yatırım ve arıtma kapasitesine bakıldığında, arıtma tesisimizin kooperatif yapısı ve birden çok kuruluşun ortaklaşa yatırımı ile atık sularını ekonomik biçimde arıtmaları için örnek bir model olarak gösterilmektedir.

Ortakların Sektörel Dağılımı

Tekstil Boyahane:89 adet
Dokuma/Örme/Büküm:81 adet
Brode:11 adet
Konfeksiyon:5 adet
Gıda:13 adet
Mezbaha:2 adet
Metal Makine İmalatı:15 adet
Benzin İstasyon: 5 adet
Depo:9 adet
Diğer:37 adet
Konut:89.615 kişi

Arıtılan Atıksu Miktarı
Günlük Debi : 100.000 m3/gün
Aylık Debi : 3.000.000 m3/ay
Yıllık Debi : 35.000.000 m3/yıl
Arıtma Tesisi Kapasitesi : 100.000 m3/gün