Çevre

Çevre

Gürsu OSB, sanayi ve çevreyi aynı platformda buluşturmaya çalışan bir Organize Sanayi Bölgesi olma yolunda adım adım ilerlemektedir. Gürsu OSB olarak Çevre Mevzuatı kapsamında yapılan çalışmaların yanında, yasal zorunluluklar hususunda sanayicilerimiz de bilgilendirilmektedir.

ATIKSU YÖNETİMİ

Bölge sınırlarımız içerisinde yeralan işletmelerin atıksuları, Türkiye’de bir ilk olma özelliği gösteren S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi bünyesinde bulunan, ortak arıtma tesisine gönderilmektedir. Haziran 2006 yılında faaliyete başlayan ve Bursa’nın doğu bölgesine hizmet eden Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, 52.500 m³/h kapasiteye sahip yüzde 30 evsel, yüzde 70 endüstriyel nitelikli atıksu arıtımı yapan bir tesistir. Çıkış parametreleri Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği Tablo-19’a göre analiz edilmektedir. Arıtma tesisine, T.C. Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 28/03/2012 tarih ve 133 no’lu Atıksu deşarjı konulu Çevre İzni verilmiştir.

Atıksu Bağlantı izinleri, Bölge sınırlarımız içerisinde yeralan işletmelerin Yeşil Çevre Arıtma Tesisi üyeliklerine istinaden düzenlenmektedir.

ATIK YÖNETİMİ

Evsel Nitelikli Katı Atıklar ve Tehlikesiz Proses Atıkları :2011 yılına kadar Gürsu Belediyesi tarafından toplanan katı atıklar, Ocak 2011 itibariyle Bölge Müdürlüğümüz tarafından toplanmaktadır. Ayrıca Bölge sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin çöp konteynerleri, Bölge Müdürlüğümüz tarafından temin edilen yeni çöp konteynerleri ile değiştirilmiştir. Çöp konteyneri olmayan işletmelere konteyner temin edilmektedir.

Tehlikesiz proses atıkları ise işletmeler tarafından Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmekte, değerlendirilemeyen tehlikesiz proses atıkları ise sanayi atığı olarak Kent Katı Atık Depolama sahasına gönderilmektedir.

Ambalaj Atıkları :Bölge sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren işletmeler tarafından ayrı biriktirilen ambalaj atıklarının, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde lisanslı firmalara verilmeleri sağlanmaktadır.

Tehlikeli Atıklar :Tehlikeli atıkların, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde işletmeler tarafından bertaraf edilmeleri sağlanmaktadır.

Tıbbi Atıklar :İşletmeler içerisinde oluşan tıbbi atıklar, mevzuata uygun şekilde ayrı biriktirilerek, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, işletmeler tarafından depo sahasına göndermeleri sağlanmaktadır.

HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETİMİ

Bölge sınırlarımız içerisinde yeralan işletmelerin %95’i proses amaçlı yakıt olarak doğalgaz kullanmaktadır. Emisyon oluşturan işletmeler tarafından, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında emisyon konulu Çevre izinlerinin alınması sağlanmaktadır.

GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ

İşletmeler tarafından, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında gürültü konulu Çevre izinlerinin alınması sağlanmaktadır.

YOL TEMİZLİĞİ VE AĞAÇLANDIRMA

Bölge içerisinde yeralan yol ve kaldırımlar Bölge elemanlarımız tarafından düzenli olarak temizlenmektedir.

Bölgemiz toplam 45.000 m² yeşil alana sahip olup, 5.500 adet top akasya, fıstık çamı, ardıç ve çeşitli süs bitkileri ekilmiştir.