Doğalgaz

Doğalgaz

 

Bölge sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin temiz üretim gerçekleştirebilmeleri için, Bölge Müdürlüğümüz tamamen kendi imkanlarını kullanarak, 2004 yılında yaklaşık 400.000 € bedelli doğalgaz yatırımı yapmıştır. Söz konusu yatırım bölge doğalgaz dağıtım şebekesini, 1(bir)adet 19 Bar 30.000 m³/h kapasiteli Ölçüm İstasyonunu(MS)ve 2(iki)adet Basınç Düşürme İstasyonunu(RS)kapsamakta olup, Bölge Müdürlüğümüz söz konusu tesislerin tamamlanması akabinde Mayıs 2005 itibari ile doğalgaz satışına başlamıştır.

 

Doğalgaz hatlarının tamamlanması ile 07/04/2005 tarihinde Gürsu OSB’ye ait Ölçüm İstasyonunun(MS)Bursagaz A.Ş.’ye devri yapılarak, doğalgaz satış süreci başlamıştır.

Başlangıçta 6(altı)adet doğalgaz abonesi bulunan Bölge Müdürlüğümüzün, mevcutta 47(kırkyedi)adet doğalgaz abonesi bulunmaktadır. Bu abonelerin toplam yıllık gaz ihtiyacı ise yaklaşık 70 milyon Sm3 civarındadır.

Gürsu OSB’ye ait doğalgaz hatları ile ölçüm ve basınç düşürme istasyonları ile firmalara ait doğalgaz ölçüm istasyonlarının rutin bakım ve onarımları hizmet alımı usulü ile Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.