Başkanın Mesajı

Gürsu Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş fikrinin oluşması ve gelişmesi ile Güsab’ın kuruluş çalışmalarının tüm aşamalarının bizzat içinde olan biri olarak geçmiş dönemlerde Güsab müteşebbis heyet üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini ifa ettikten sonra 06/07/2011 tarihi itibariyle 3 dönemdir yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım.

Geçen 11 yıla baktığımızda, OSB kuruluş aşamasında herkesin memnun olacağı düşüncemizin mi yanlış olduğu, yoksa geçen 11 yılda bizlerin mi bu düşünceyi yeterince hayata geçiremediği, fikir açmazının içinden kurtulmanın gerektiğini ve hatta görevimiz gereği mecburiyetinde olduğumuzun kesin olarak bilincindeyiz.

Osb kurulmadan önce var olan ve sanayi bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin bölgemizin asli unsurları olduğunun da bilincindeyiz. Bu vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için yeni projeler üretip bölgenin OSB ilan edilmesinden pişmanlık değil, memnuniyet duyulmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır.

Sanayicimizin kendi kendini yönetme düşüncesinin gelişmesi ve gerçekleşmesi, ayrıca bölgemizin süregelen sorunlarını ortadan kaldırıp sorunsuz ve örnek bir organize sanayi bölgesi haline getirmek de bu öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda bölgemiz sanayicisiyle birlikte hareket etme ve tek yürek olarak şeffaf bir yönetim sergilemek arzusundayız.

Yönetim kurulu olarak yerel yönetimlerle işbirliğinin önemine inanıyoruz. Öncelikle bölge içerisindeki sorunlarımızın çözüm yollarını bulup hayata geçirerek bölgemizin ve Gürsu’nun kalkınması ve gelişmesi bilinciyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda çeşitli projeler ürettik ve bu projeleri en kısa zamanda hayata geçirmek arzusu ve inancındayız.

Profesyonel ve tecrübeli bir proje ekibiyle bölgenin batısında kentsel dönüşümü gerçekleştirerek bölgemizin kurulduğu günden bu yana en büyük sorunu olan kamulaştırma sorununda ilerleme kaydetmek istiyoruz. Böylece bölgenin asli unsuru olarak kabul ettiğimiz 130’a yakın küçük işletmenin de memnuniyetini sağlamış olacağız.

Bölgemizin bir diğer önemli ve acil çözüm bekleyen sorunu da enerji arzının güvenliği ve sürekliliği ile ucuz enerji girdisi teminidir. Ülkemizi mevcut büyüme rakamlarıyla 2020 yılında elektrik arz yetersizliği sorununun beklediği oecd raporlarıyla sabittir. Bu nedenle bölgemiz içerisinde kurduğumuz yap-işlet-devret modeli bir doğalgaz çevrim santrali acil tedbir açısından hem arz güvenliğini sağlayan hem de en ekonomik çözüm olarak hayata geçmiş durumdadır. İlave yatırımlarla mevcut kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Hedefimiz, 2017 yılında bütün sorunlarını halletmiş bir OSB olarak daha çok ihracat yapan daha çok istihdam sağlayan örnek bir OSB olmaktır.

Bu hedefimizi gerçekleştirirken yeşile olan özlemimiz, çevreye olan saygımız ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek yarınlara daha yeşil ve yaşanabilir bir bursa bırakmak arzusundayız. Bunu gerçekleştirebileceğimize gönülden inanıyoruz ve başaracağız.

Organize sanayi bölgesi çatısı altında olmanın faydalarının herkes tarafından kabul edilen ve onaylanan bir fikir, bir olgu olduğunu, müteşebbis heyetimiz, yönetim kurulumuz, Güsab çalışanlarımızla birlikte tüm kamuoyuna göstereceğiz.

Güsab’ın memnuniyet, başarı, çevre bilinci, istihdam, ihracat, yatırım, sosyal katkı, sosyal adalet, yardımlaşma ruhu ve kalite olduğunu herkes görecek ve hem fikir olacaktır.

Gürsu sanayicisi, “Güsab” çatısı altında ülkemizin kalkınması, insanlarımız daha mutlu ve müreffeh yarınlarda yaşaması arzusuyla çok çalışıyor ve daha çok çalışacak. Daha çok insanımıza işveren, daha çok ihracat yapıp ülkemizin kalkınmasında rol oynayan ve katma değer yaratan bir OSB de hep beraber mutlu bir geleceği paylaşmak umuduyla saygılarımı sunarım.