GÖREV       

Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve işletilmesi, eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme alanında destek sağlanması, diğer bilgi işlem hizmetlerinin teknolojik imkanlar kullanılarak, eksiksiz olarak yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin geliştirilmesi.

AMAÇ

Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair gerçekleştirilen öngörüler doğrultusunda; eğitim/öğretim – araştırma/geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici/geliştirici hizmetler ile yazılımların üretilmesi, bunların güncel tutulması ve müdürlüğümüz bilgi işlem alt yapısının üst seviyeye taşınması.

Bilgi İşlem Birimi