GÖREV

Çevre ve Atık Kontrolünün Sağlanması

Bölgemiz sınırları içerisindeki katılımcılarımız kaynaklı çevre sorunlarının (emisyon, katı atık veya atıksu deşarjı) önlenmesi, çevre sorunları ile ilgili şikayetlere yasal mevzuatlar çerçevesinde en kısa sürede çözüm üretmek ve/veya yetkili kurumlara bildirmektir.
Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunmayan ve katılımcılarımızın atıksularının arıtıldığı S.S. Yeşil Çevre Arıtma Kooperatifi’ne iletimi sağlamak ve katılımcıların mevcut kanalizasyon sistemine ayrık bir şekilde bağlantısını kanala deşarj standartları baz alınarak kontrol etmektir.
Katılımcılarımızın evsel ve evsel nitelikli çöplerinin düzenli ve sorunsuz bir biçimde toplanmasını sağlamak ve parsel büyüklüğüne oranla belirlenecek konteyner adetini temin etmektir. Çöpler, Pazartesi- Çarşamba- Cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün toplanmaktadır.
Bölge sınırları içerisinde atık azaltımı, temiz üretim, atık yönetimi vb. konular üzerinde çalışmalar düzenlemektir.

İşyeri Açma Çalışma ve Bağlantı Ruhsatlarının Verilmesi

Müessese türüne göre ilgili yasalar çerçevesinde İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Atık Su Bağlantı İzin Belgesi düzenlenmektedir.
Atık Su Bağlantı İzin Belgesi düzenlenirken tesisin S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifine üyeliği aranmaktadır.
Peyzaj, Yeşil Alanlar ve Bakım Onarım İşlerinin Yürütülmesi
Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki yeşil alanların ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların tasarımı ve bakımı , yaya yolu cadde ve sokakları bakım onarımının düzenli ve programlı bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
Peyzaj ve yeşil alanların bakımı için gerekli toprak ve gübre temin edilir. Fidanlıklardan fidan temin edilip dikimi yapılır. Çim ekimi, biçimi ve bakım işleri yürütülür. Tüm yeşil alanların sulanması sağlanarak budama zamanında ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarının tümü periyodik bir program dahilinde uygulanır.

Çevre Birimi

Çiğdem YAZGAN YİĞİT

0 (224) 376 01 46 - 127


Çevre Birimi