GÖREV 

Doğalgaz Arzı

Bölge sınırlarımız içerisinde, faaliyet gösteren katılımcılarımıza proses ve ısınma amaçlı doğalgaz talepleri Bölgemiz tarafından BOTAŞ A.Ş.’den tedarik edilen doğalgaz ile karşılanmaktadır.
Doğalgaz abonelik işlemleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Doğalgaz Birimi olarak faturalandırmaya baz olacak tüketim değerleri her ay sayaç okuma ile belirlenmekte ve Muhasebe birimine iletilmektedir.

Doğalgaz Bakım Onarım

Doğalgazın güvenli şekilde kullanımını sağlamak için dağıtım hatları, MS ve RS istasyonlarının periyodik olarak bakımı yapılmaktadır.
Abonelere ait RMS-B ve RMS-C istasyonları ile körüklü sayaç ve servis kutularının periyodik bakımları yapılarak doğalgazın güvenli kullanımı ve ölçüm doğruluğu sağlanmaktadır.
Her yıl ana hatlarda kaçak arama çalışması yapılmaktadır.
Doğalgaz Birimi tarafından gerektiğinde doğalgaz hat/istasyon deplase çalışmalarının mevzuata ve tekniğe uygun olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

Mekanik Tesisat ve Yangın Tesisat

Yapı ruhsatı aşamasında Sıhhi Tesisat ve Yangın Tesisat projeleri mevzuata uygun şekilde kontrol edilmekte ve onaylanmaktadır.
Yapı Kullanma İzni aşamasında ise tesisatın projelere uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek onay verilmektedir.

Doğalgaz Birimi

Çiğdem YAZGAN YİĞİT

0 (224) 376 01 46 - 127