İlgili mevzuatlara uygun şekilde Uludağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda vekil sıfatı ile temsil edebilmesi,
Hukuk birimi ile ilgili işlemlerin koordine edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi,
Kurum tarafından düzenlenmesi gereken sözleşme, şartname, protokol taslaklarının, kurum ile üçüncü kişiler arasında mevcut ve/veya çıkacak uyuşmazlıklara ilişkin işlerin incelenerek gerekli hukuki mütalaaların hazırlanmasını yürütmektedir

Hukuk Birimi