GÖREV

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi 11/07/2019 tarihinde ISO 9001 Kalite Belgesini almıştır. ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 27001 belgeleri ile ilgilide süreçler sırası ile devam edecektir.

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Birimi TS EN ISO 9001:2015 standardı gereklerini uygulamak, sürekli etkinlikleri takip etmek, kalite yönetim sisteminin performansının arttırılması ve iyileştirmesinden sorumludur.
Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda gerekli süreçlerin oluşturulması, uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması ve sürekli iyileştirilmesini sağlanmaktadır.
Birimler tarafından takip edilen süreç performans sonuçlarını takip eder, süreç performans ve hedeflerinde belirlenen değerlerde sapmalar olduğu tespit edildiğinde gerekli önlemleri alarak iyileştirme çalışmalarına destek olur.

Eğitim

Kalite Yönetim Birimi tarafından çalışanların ve katılımcının eğitim ihtiyacı talepler doğrultusunda yıllık olarak belirlenmektedir.
Yıllık eğitim planı çerçevesinde katılımcıya teknik ve idari konular ile iş motivasyonunu artırıcı eğitimler düzenlenmektedir.

Anketler

Kalite Birimi tarafından yıllık olarak çalışan ve katılımcı anketi düzenlenmektedir. Anketler değerlendirilerek üst yönetime sunulmaktadır.

Ayrıca düzenlenen eğitimler sonunda da katılımcılara eğitim değerlendirme anketi yapılmaktadır.

Kalite Birimi

Çiğdem YAZGAN YİĞİT

0 (224) 376 01 46 - 127