GÖREV

Muhasebe birimimiz ,

yetkisini 4562 organize sanayi bölgeleri kanunundan alıp mevzuatlar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda muhasebe kayıtlarını tutmak ,

mevduat akışını takip etmek , bütçe hazırlığını yapmak ,  tedarikçi firma ödemelerini  hazırlamak , nakit akışını ayarlamak ve bankalarda kaynak yaratmakla görevlidir .