GÖREV       

Yönetim Kurulu Başkanı için günlük ajanda oluşturur, ajandayı takip eder, randevuları alır, teyit eder ve kendisine hatırlatır. OSB Kurumsal Sosyal Medya hesaplarını takip ederek yapılan etkinliklerle ilgili paylaşımlar yapar. Yerel ve ulusal basında çıkan haberleri belirli periyotlarla rapor hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar. Konusuyla ilgili olarak özellikle kurumsal iletişim, bilgisayar becerisi ve yabancı dil konularında kendisini sürekli geliştirir. Yürütmekte oldukları işleri süresinde, doğru, mevzuata uygun, etkin ve tam olarak yapar.

Özel Kalem