GÖREV

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi İdari binasında danışma hizmetlerinin verilmesi,
Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt ve arşivinin güvenli ve düzenli tutulması ve belgelerin muhafaza edilip, danışma ile santral hizmetinin sunulması,
Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde taşıtlarla ilgili iş ve işleri organize etmek,
İdari binanın temizlik ve bakım onarım işlerinin organizasyonu,
Konferans(Toplantı) salonlarında koordinasyon ve hizmetlerin yapılması ve yürütülmesi,
Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün tüm personel özlük dosyalarını hazırlar, yeni başlayan personelin evraklarını düzenler ve oryantasyon eğitimini hazırlar,
Kalite Birimi ile birlikte yıllık eğitim planını hazırlar ve personel eğitimlerini takip eder,
Bölgeye ait araçların sigorta, vergi ve muayenelerini muhasebe birimi ile takip eder,
Demirbaş kayıtlarının oluşturulması zimmet tutanaklarının hazırlanması, etiketlenmesi ve takibini yapar,
İdari yazışmaları yapar,
Bölgenin genel mail adresini kontrol eder ve gelen mailleri birimlere iletir,
Bölgede faaliyet gösteren firmalardan oluşan firma listesi hazırlar ve güncellemeleri yapar,
Mutfak malzemeleri ve İdari Bina ihtiyaçlarının listeler ve Satınalma Birimine iletir,
Arşiv evrak teslimi yapar, arşivden sorumludur,
Firmalara bilgi amaçlı toplu mailler gönderir,
Kalite hedef ve politikalarına uygun çalışır,
Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürü talimatlarına uyar,

Personel ve İdari İşler