GÖREV

Kurumumuzun ihtiyacı olan her türlü malzeme ve hizmetler ve sanayicilerimize sunulmak üzere temin edilecek malzeme ve hizmetlerin satın alımı için gerekli şekil ve şartları belirlemek, uyulması gereken esas ve ilkeleri saptamak ve tedarikçilerin değerlendirilmesi için bir yöntem belirlemektir.

Satın alma üzerine teklif almak,

Farklı birimlerden gelen satın alma taleplerini karşılamak, karşılanmasını sağlamak,

Satın alınması onaylanan girdilerin hem kalite hem de fiyata uygun olarak satın alınmasını sağlamak,

Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak dokümantasyon hazırlamak,

Satın alma alanında sipariş vermek,

Siparişlerin takibini yapmak,

Tedarikçi üzerinde performans değerlendirmesi yapmak,

Satın alma sağlanabilecek muhtemel tedarikçileri belirlemek,

Yaptığı işlerle ilgili gerekli kayıtların oluşturulmasını sağlamak,

Kayıtları muhafaza etmek,

İstatistik çalışmaları yapmak.

Satınalma Birimi

Abdurrahman SEYHAN

0 (224) 376 01 46 - 114