Arsa Satışı:

4562 sayılı OSB Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden arsa satışlarında uygunluk görüşü Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birimi tarafından verilmektedir.

Parselasyon Planı Değişiklikleri (Tevhit-İfraz-Yola Terk)

Parselasyon planı değişiklik taleplerinin Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birimi tarafından kontrol edilerek onaylandıktan sonra Yönetim Kurulu Kararı alınan dosya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı MEYDİP sistemine yüklenmektedir.