Atık Su Bağlantı İzni:

Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde yer alan altyapı ayrık sistemde döşenmiş olup, atıksu ve yağmursuyu ayrı şekilde tesis edilmiştir. Atık Su Bağlantı İzni başvurusunda tesis altyapısı yerinde kontrol edilmekte ve yanlış bağlantı/mevcut hatta saplama gibi aykırı durumlar tespit edilmediği sürece Atıksu Bağlantı İzni düzenlenmektedir. Yanlış bağlantı/mevcut hatta saplama gibi aykırı durumların tespiti halinde, bağlantıların verilen sürede düzeltilmesi talep edilmektedir.

İçme Suyu Temini:

Bölge sınırlarımız içerisinde su şebeke hattı yer almaktadır. Abonelik evrakları ile yapılan su abonelik talepleri Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim tarafından değerlendirilmektedir.

Her ay düzenli olarak “ İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” istinaden akredite bir laboratuvarda su analizi yaptırılmaktadır.

Temizlik ve Peyzaj çalışmaları

Bölge sınırlarımız içerisinde haftanın 6 (altı) günü evsel atık toplama hizmeti verilmektedir. Evsel atıklar için her parselin kullanımına 400 lt ve 770 lt sıcak daldırma galvanizli çöp konteyneri verilmekte ve konteynerler belli aralıklarla kontrol edilerek tamir ve bakım çalışmaları yürütülmektedir.

Ayrıca hafta içi hergün cadde ve sokaklar süpürülmekte, ihtiyaç olduğunda yabani ot temizliği yapılmaktadır.

OSB’ye ait peyzaj alanlarının sulanması ve bakımı çalışmaları yılın oniki ayı düzenli olarak yapılmaktadır. Refüjlerde bulunan ağaçların bakımı ve budanmasıda uygun sezonda Bölge Müdürlüğümü Teknik Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bölge sınırlarımız içerisinde yer alan tarihi çınarların bakım ve budama işleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Daire Başkanlığı tarafından organize edilmektedir.