Doğalgaz Çalışmaları

Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde ilgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamında proses ve ısınma amaçlı doğalgaz ihtiyacı 2005 yılından itibaren OSB tarafından karşılanmaktadır.

Doğalgaz aboneliği için, doğalgaz kullanım amacı ve tüketim talep miktarının Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birimine sunulması akabinde kapasite kontrolü yapıldıktan sonra TL.18 Doğalgaz Abonelik Talimatına göre abonelik süreci yürütülmektedir. İş başlama dosyası kapasite onayından sonra Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birime sunulmalıdır. İş başlama dosyasının onayından sonra imalata başlanmalıdır.

Doğalgazın güvenli şekilde kullanımını sağlamak için dağıtım hatları, MS ve RS istasyonlarının periyodik olarak bakımı ve abonelere ait RMS-B ve RMS-C istasyonları ile körüklü sayaç, servis kutularının periyodik bakımları belirli periyotlarda Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılarak doğalgazın güvenli kullanımı ve ölçüm doğruluğu sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra her yıl doğalgaz ana hatlarında kaçak arama çalışması yapılmaktadır.

Elektrik Çalışmaları

30.04.2009 tarih ve 206-78-8 sayılı kararı gereğince OSB dağıtım lisansı ile onaylı sınırları içerisinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında Bölgemiz faaliyetleri,” Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olacak şekilde yürütülmüştür.

Abonelerin endeksleri OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) tarafından uzaktan okunmaktadır. Bu sayede aylık istatistiki verilere sağlıklı ve kolay ulaşım sağlanmaktadır. OSOS sistemi abonelerin kullanımı açık olduğundan tüketimlerini uzaktan takip etme şansları bulunmaktadır.

Elektriğin güvenli şekilde kullanımını sağlamak için DM’ lerin periyodik olarak bakımı ve abonelere ait trafoların ve sayaçların periyodik bakımları belirli periyotlarda Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılarak elektriğin güvenli kullanımı ve ölçüm doğruluğu sağlanmaktadır.

Onaylı sınırlarımız içerisinde 7/24 elektik arıza hizmeti verilmekte ve abonelerin sürekli ve kesintisiz enerjiye sahip olması için enerji nakil hatlarında gerekli bakım ve onarım çalışmaları belirli periyotlarla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bölge içerisinde aydınlatma hatları periyodik olarak kontrol edilmekte gerekli durumlarda yenileme ve onarım işleri yapılmaktadır. Elektrik abonelikleri oluşturularak uzaktan sayaç okuma/reaktif ölçümlerin tespiti yapılmaktadır. Tesis proje onay ve kabulleri Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. OSOS üzerinden tüm katılımcılarımız elektrik tüketimlerini takip edebilmektedirler.

Lisansız Elektrik Üretimi

Lisansız elektrik üretimi başvurusunda Elektrik Dağıtım Lisansına sahip Bölge Müdürlüğüz tarafından, gerekli ön denetim yapılarak çağrı mektubu hazırlanmakta, bağlantı anlaşmasının imzalanmaktadır. Tesis kurulumunun ardında ön kabulün işlemi gerçekleştirilerek, sistem kullanım anlaşması imzalanmaktadır.

İtfaiye Raporu

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aşamasında gerekli olan itfaiye raporu Bölge Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurulması akabinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına firma adına başvurusu yapılarak süreç başlatılmaktadır.