Faaliyet Değerlendirme ve Kiracılık İşlemleri:

Bölge sınırlarımız içerisinde faaliyet gösterecek işletmelerin öncelikle faaliyet konularının ve sektörlerini açıklayan bir doküman ile Bölge Müdürlüğümüze sunmaları ve ardından faaliyet uygunluğu almaları gerekmektedir. Tesisin kiralanması durumunda 4562 sayılı OSB Kanunu’na bağlı OSB Uygulama Yönetmeliği ve PR.15 Kiracılık Prosedürü kapsamında tesis kiralama şartlarını yerine getirmesi akabinde kiracılık onayına istinaden kiralama yapabilmektedir. Kiracılık onayının ardından abonelik ve çalışma ruhsatı işlemlerine geçilmektedir.

Numarataj İşlemleri;

MAKS üzerinden adres ve numaralandırma işlemlerinin yürütülmekte ve talep doğrultusunda ihtiyaç duyulan Numarataj Belgesi düzenlenmektedir. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kaldığına dair yazı ise katılımcının Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birimine yapacağı başvuruya istinaden verilmektedir.