Türk sanayisinin gelişiminde 1962 yılından itibaren hizmet veren Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlanması, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarının önlenmesi, kentleşmenin yönlendirilmesine, kaynakları rasyonel kullanması, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılip planlı bir şekilde işletilen. kaynak kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgeleridir.

1980 li yıllarda belediye mevzuatına göre sanayi sitesi olarak yapılaşması düşünülen bölge Gürsu Sanayi Sitesi, kurucu Demeğin başvurusu üzerine 2001 yılında "Gürsu Organize Sanayi Bölgesi" unvanı ile OSB statüsüne kavuşmuş ve 4562 sayılı OSB Kanunu gereğince oluşturulan organlan ile yönetilmeye başlanmıştır.

Bu süreçte 2011 yılında başlayan yönetim Kurulu Başkanlığı görevim sanayicilerin takdiri ile kesintisiz devam etmiş ve geçtiğimiz Haziran ayından yapılan seçimlerle 5 kez dört yıllığına yeniden seçilmem ile sonuçlanmıştır. Bu aşamada, destekleyen ve ilgi gösteren sanayicilerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.

Uludağ'in eteklerinde "Yeşil Bursa'nin Yeşil Üretim Üssü olma yolunda çevreye saygılı, kararlı adımlarla hizmet veren OSB'mizin atmiş olduğu en önemli adımlardan biri Bölgemize bitişik önceki gibi belediye mevzuatına göre yapılaşan Kestel Sanayi Sitesini kendi bünyesine katarak 181.70 hektar alana sahip "Uludağ OSB" unvanı ile Bursa'nin en büyük üçüncü OSB'si olmasıdır. Diger önemli icraati ise önemi her geçen gün artan yeraltı sularının israfını önlemek, emisyon salınımını minimize etmek, sanayicilerimize daha ekonomik girdi sağlamak amacıyla Bursa'nin ilk merkezi buhar santralinin kurulmasi olmuştur.

Her iki bölgenin bütünleştirilmesi ve belediye mevzuatına göre kurulan yapılaşmanın OSB standartlarına göre uyarlanması amacıyla yeniden yapılan imar plani onaylanarak kesinleşmiştir. Bu dönemde en önemli hedeflerimiz. kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması, uygulama planlanının yapılması ve iki bölge arasında yer alan sosyal tesis yatırımlarını gerçekleştirerek, Bölgemizin sanayi şehri Bursa'nın ve Ülkemizin önde gelen üretim üslerinden birisi olmasını sağlamaktır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve olumsuz etkilerini her alanda hissettiğimiz pandemi dönemine rağmen üretimin devamlılığı için çok yoğun mücadele ederek üretim, istihdam ve ihracata katkı vermek için fedakárca çalışan sanayicilerimize ve çalışanlarına da şükranlarımızı sunarım.

Hep birlikte "Yeşil Bursa'nın Yeşil Üretim Üssü" Uludağ OSB'yi her yönden daha da ileri götürmeye kararlı çalışmalarımız devam edecektir.

Saygılarımızla..