1., 2. Ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile Sıhhi Müessese İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Çevre İşleri tarafından verilmektedir.
Yapı Kullanma İzin Belgesi, inşası tamamlanmış bir yapının, tamamının veya kısmen kullanılması mümkün bölümleri tamamlandığında bu bölümlerinin kullanılabilmesi için, Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim İmar İşlerine başvuru yapılarak projeye uygun yapılan yapılar için alınan izin belgesidir. Söz konusu binanın kullanılabilmesi için inşai faaliyet biter bitmez Yapı Kullanma İzni alınması gerekmektedir.
İmar Durum Belgesi Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Harita İşlerine yapacağınız başvuruya istinaden, Yapı Ruhsatından önce alınması gereken, parselin yapılaşma koşullarının belirtildiği Belgedir.Aplikasyon Krokisi İmar Durum Belgesi alınırken örnek dilekçenin ekinde sunulması gereken bir evrak olup,Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAP)’ dan alınması gerekmektedir.

Numaratajyazısı ise örnek dilekçenin ilgili firma tarafından doğru bir şekilde doldurulup Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Harita İşlerine sunulması akabinde hazırlanmaktadır.
Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim İmar İşleri tarafından verilen Yapı Ruhsat Belgesinin geçerlilik süresi 2(iki) yıldır.
Çevre İznine tabi olunmadığına dair evrak Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden alınmaktadır.
ÇED Kapsam Dışında yazısı Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden alınmaktadır.
İş yeri açma ve çalışma ruhsatında alan üzerinden hesaplama yapılarak harç ve hizmet bedeli alınmaktadır. Alınan harç Bölge Müdürlüğümüz tarafından mevzuat gereği ilgili Belediye hesaplarına yatırılmaktadır.
Atık su bağlantı izni için öncelikle S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifine üye olunmalıdır, eğer Arıtma Tesisi üyeliği mevcut ise;

1. Atık su bağlantı izni başvuru dilekçesi.
2. Güncel tarihli S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi üyelik belgesi
3. Parselin /Tesisin Atık su ve Yağmur çıkışlarını gösterir vaziyet planı örneği.
4. Tesisin genel görünümü içeren fotoğraf.

İle Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Çevre İşlerinebaşvuru yapılmalıdır.
İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin evraklara www.uludagosb.org.tr adresindenulaşılabilmektedir. Konu ile ilgili ilave bilgi Teknik Birim Çevre İşlerinden edinilmektedir.
Elektrik arızası için 3770070 Elektrik Acil telefon numarasından Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Elektrik İşlerine ulaşabilirsiniz.
Elektrik Projeleri ve geçici kabul işleri Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Elektrik İşleri tarafından yapılmaktadır.
Yer sahibi iseniz, gerçekleştireceğiniz faaliyete yönelik Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Çevre İşlerinden uygunluk aldıktan sonra, Elektrik Aboneliği için Gerekli Evraklar listesinde yer alan evrakları tamamlayarak Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Elektrik İşlerine Enerji Müsaadesi başvurusu yapılmalıdır.

Kiracı iseniz, Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Çevre İşlerinden gerçekleştireceğiniz faaliyete yönelik uygunluk ve OSB Yönetmeliği gereği kiracılık onayı aldıktan sonra, Elektrik Aboneliği için Gerekli Evraklar listesinde yer alan evrakları tamamlayarak Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Elektrik İşlerine Enerji Müsaadesi başvurusu yapılmalıdır.
Yer sahibi iseniz, gerçekleştireceğiniz faaliyete yönelik Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Çevre İşlerinden uygunluk aldıktan sonra, Su Aboneliği için Gerekli Evraklar listesinde yer alan evrakları tamamlayarak Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Çevre İşlerine başvuru yapılmalıdır.

Kiracı iseniz, Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Çevre İşlerinden gerçekleştireceğiniz faaliyete yönelik uygunluk veOSB Yönetmeliği gereği kiracılık onayı aldıktan sonra, Su Aboneliği için Gerekli Evraklar listesinde yer alan evrakları tamamlayarak Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Çevre İşlerine başvuru yapılmalıdır.
Su arızaları için 3770009Su Acil telefon numarasından Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Çevre İşlerine ulaşabilirsiniz.
Yer sahibi iseniz, gerçekleştireceğiniz faaliyete yönelik Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Çevre İşlerinden uygunluk aldıktan sonra, Doğalgaz Aboneliği için Gerekli Evraklar listesinde yer alan evrakları tamamlayarak Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Doğalgaz İşlerine başvuru yapılmalıdır. Akabinde Doğalgaz Abonelik Talimatına göre gerekli çalışmaları yapılması ile abonelik süreci tamamlanmış olacaktır.

Kiracı iseniz, Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Çevre İşlerinden gerçekleştireceğiniz faaliyete yönelik uygunluk ve OSB Yönetmeliği gereği kiracılık onayı aldıktan sonra, Doğalgaz Aboneliği için Gerekli Evraklar listesinde yer alan evrakları tamamlayarak Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Doğalgaz İşlerine başvuru yapılmalıdır. Akabinde Doğalgaz Abonelik Talimatına göre gerekli çalışmaları yapılması ile abonelik süreci tamamlanmış olacaktır.
Bölge Müdürlüğümüz evsel atık toplama hizmeti vermektedir. Firmanıza zimmetlenen konteynerlere evsel nitelikli katı atıklarınızı atabilirsiniz. Konu ile ilgili ilave bilgiye Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Çevre İşlerinden alabilirsiniz.
GES sürecine öncelikle, Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birime başvuru yapılması ve ardından çağrı mektubunun alınmasıyla başlanır. Sonra proje onayı, geçici kabul yapılıp tesisin devreye alınması işlemlerinin sırayla yerine getirilmesi gerekmektedir. Yasal prosedürlere uygun şekilde sistemin kurulması şartıyla fabrika çatısına GES tesisi kurulabilecektir.
Doğalgaz arıza ve acil durumlar için 3770080 Doğalgaz Acil telefon numarasından Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birim Doğalgaz İşlerine ulaşabilirsiniz.
Uludağ OSB Teknik Birim Doğalgaz işlerine tesiste değişiklik yapacağına dair bilgilendirme yapılmalıdır. Alt yapı yeterliliğine dair teknik değerlendirmenin ardından uygun görülmesi halinde iş yeri Uludağ OSB Doğalgaz Abonelik Talimatına uygun bir şekilde tesisatta değişikliğe gidilebilir.